Mener uttalelse om grunnrenteskatten er ugyldig — nå skal saken igjen opp i kommunestyret