Ny runde med torskeoppdrett i Senja kommunestyre: – Kollåpne for påvirkninger og lobbyvirksomhet