Gjør seg klare for flyktninginnrykk: – Vi skal tilstrebe å bosette flest mulig