Fotominne: Tellekorpset i sving i 1967

foto
Her ser vi fra venstre Odd Hugo Svendsen, gymnasiast Halonen og Hans Brox i tellekorpset studere den rykende ferske utgaven av Troms Folkeblad. Til venstre kan vi skimte Karl Steffensen bak en person vi ikke vet navnet på. Foto: Folkebladet