Nok en trafikkulykke på Karlstad — bil kjørte utfor veien

foto