Fylkesråden snudde – beholder tilbudene: – Rett og rimelig

foto