Bil har kjørt utfor veien på E6 — svært glatt

foto