Fant mer enn 70 døde dyr på en gård i Midt-Troms

foto