Omfordeler pengepotten til kommunene — 25 millioner kroner mer til Midt-Troms