Den spionmistenkte mannen ønsket å forlenge oppholdet kun seks dager før han ble tatt