Retter pekefinger mot «sine egne»: - Det ble laget til noe som ikke ligner grisen

foto