Jan ble for sen til legetimen sin fordi taxien var 50 minutter «forsinket» — legekontoret mener dette bare er ett av mange tilfeller

foto