Gjødselkum sprang lekk: – Forurenser elva og fjorden

foto
SPRANG LEKK: En gjødseltank på om lag 2000 kubikk med et ukjent innhold av gjødsel nær den lakseførende Spansdalselva førte til en større utrykning med Salangen og Lavangen Brannvesen. Foto: Ulf Antonsen