Salmonellautbrudd i Norge – 3 smittet i Troms og Finnmark