Burmaveier finnes flere steder i Norge

Lenvik protesteres det på Burmaveien. Flere andre steder i landet er nøyaktig det samme veinavnet tilsynelatende helt akseptert.

Beboere langs denne veien har protestert på at politikerne ville kalle den for Burmaveien. 

nyheter

FAGERFJELL: Kjell-Halvard Knutsen og Arild Kiil stod nylig frem i Folkebladet og protesterte mot at Lenvik kommune har valgt veinavnet ”Burmaveien” på FV 261 fra Finnfjordeidet til Andersdal. Duoen understreket at de har flere andre med seg som synes navnet er nedsettende og belastende.

Folkebladet-TV: – Navnet er en belastning

En tipser påpeker imidlertid til Folkebladet at det finnes en Burmavei på Svalbard også, og at det er samme historie og begrunnelse som ligger bak veinavnet der. Men uten at noen har klaget på at dette er belastende.

Og et lite søk på Googles karttjenesten åpenbarer at Burma finnes atskillige flere steder i Norge. Det finnes en Burmavei både i Holmestrand og i Tønsberg. I tillegg finnes det Burmaveg hele fem steder – i Vingrom, på Hemnesberget, i Skudeneshamn, på Karmøy og på Åsnes.

Likevel. Både leder og nestleder i utvalg for miljø og forvaltning i Lenvik kommune har lovet å ta navnevalget Burmaveien opp til ny vurdering i sitt førstkommende møte 15. mars. Dermed gjenstår det å se om Lenvik skal ha en Burmavei, eller om det blir Sætermoveien slik Knutsen og Kiil ønsker, og som i utgangspunktet var rådmannens innstilling i navneprosessen.

(Folkebladet.no)