127 veinavn i havn

Etter en stor og bred navne- og adresseringsprosess har alle større veier i Lenvik nå fått navn.

BURMA I LENVIK. Rådmannen foreslo Sætermoveien, men politikerne ville at denne strekninga langs FV261 skulle hete Burmaveien. 

BYTTER: Louis Edvardsen, som tidligere hadde Olsborgveien som adresse, bor nå i Bjørkeveien. 

nyheter

FINNSNES: I februar i fjor ble navneprosjektet sparket i gang. Forslagene omtrent rydde inn da Lenvik kommune ba publikum til råds i forbindelse med at 127 veistrekninger skulle navngis. Nå - etter at Stedsnavntjenesten har sagt sitt og etter at saken ble endelig behandlet i Utvalg for miljø og forvaltning - har prosjektet nådd sin ende. I hvert fall nesten.

– Vedtaket er ennå ikke effektuert, så folk må ikke begynne å bruke de nye navnene ennå. Først må vi skilte om og så må folk få satt nummer på husene sine, sier Louis Edvardsen, som er leder av utvalg for miljø og forvaltning.

Lettere å finne frem

– Hva blir veien videre nå?

– I løpet av året får vi forhåpentligvis opp skilt, både der det ikke har vært skiltet før og der det nå blir endret navn. En del innbyggere i Lenvik må også i løpet av året sørge for å få riktig adressenummer på husene sine, sier Edvardsen.

Ettersom alle veinavnene er vedtatt med bakgrunn i forslag fra folk med lokal tilhørighet, så tror ikke utvalgslederen at de 127 nye navnene vil føre til oppstuss og misnøye. Edvardsen påpeker også at utvalgspolitikerne stilte seg enstemmig bak vedtaket.

– Hovedgrunnen til at vi gjør dette er blant annet at utrykningskjøretøy lettere skal kunne finne frem til riktig plass, så dette handler jo om liv og helse. Dette er også noe en forskrift pålegger kommunen å få på plass, sier Edvardsen.

Byr på utfodringer

– Koster dette prosjektet noe for kommunen?

– Klart. Det vil koste noe å få opp de nye skiltene, men administrativt er det også brukt vesentlige ressurser i forbindelse med saksbehandlingen av denne saken. Men som sagt så var det et pålegg å få dette på plass, og dette er gjort for å sikre liv og helse, påpeker Edvardsen.

Han antar at det i en overgangsfase vil by på utfordringer når de nye adressenavnene skal innføres. Blant annet i forhold til Posten som må oppdatere de nye adressene i sine systemer.

– Men på sikt så vil det løse seg, og da har vi navn på plass for alle større veier i Lenvik hvor det også er hus, sier Edvardsen.

Her er de nye veinavnene i Lenvik:

 • FV86/Finnsnes-Finnfjordbotn: Innfartsveien

 • FV86/Finnfjordbotn-Sørreisa: Finnfjordveien

 • Boligfeltet overfor smelteverket: Ferroknatten

 • Hovedvei industriområdet Finnfjordbotn: Ferroveien

 • KV2000/industriområdet Finnfjordbotn: Leiraveien

 • KV1056/Stikkveg Skogenveien: Skoglyveien

 • Privat vei Henrikstøa: Henrikstøa

 • Privat vei Kistefjell: Kistefjellveien

 • Privat vei Finsnes Gaard: Innerneset

 • FV855/Finnfjordbotn-Målselv: Fagerfjellveien

 • Privat vei v/Senja Avfall: Industriveien

 • KV2002/Pionerbanen: Pionerveien

 • KV2003/NAF: Botnhågenveien

 • KV2005/kirkegård: Kirkegårdsveien

 • KV2006/Finnfjordeidet: Stenget

 • KV2009/Blomli boligfelt: Blomlia

 • Privat vei Fagernes skole: Vårheim

 • FV856 Finnfjordeidet-Andersdal: Vassendveien

 • KV2013-2015/Nedre Langnes: Nedre Langnes

 • FV856/Andersdal-Straumen: Langnesveien

 • Privat vei ”Tore Nordaas”-felt: Steinar Nordaas vei
 • Privat veg «Roar Rasm.»: Moenveien
 • Fv261/Finnfj.eidet-Andersdal: Burmaveien
 • Fv261/Andersdal-Tårnelv: Holmemoveien
 • Kv2012/Pr. veg Tårnevatn: Tårnvassveien
 • Fv261/Tårnelv-Rossfj.straum: Tårnelvveien
 • Kv2013/Boligf. Straum. øst: Rødlia
 • Fv261/Straumen-Sultindvik: Sultindvikveien
 • Kv2017/Boligfelt sykehjem: Hans Schjelderups vei
 • Fv265/Straumen-Tennskjær: Tennskjærveien
 • Privat veg Storli-Møllevatnet: Storliveien
 • Privat veg trafikksenteret: Falkenveien
 • Kv265/Tennskjær: Ytterveien
 • Trollvik/Leiknes-Tennskjær: Trollvikbukta
 • Privat veg v/Trollvikveien: Sjølundveien
 • Fv263/Bondjord-Bjorelvnes: Bondjordveien
 • Pr. veg boligf. Bondjorda: Bondjordsvingen
 • Fv266/Sollidalen: Sollidalveien
 • Fv263/Bjorelvn.-Slettnes: Bjorelvnesveien
 • Fv263/Slettnes-Durmålsv.: Kårvikveien
 • Privat veg boligfelt Bjorelv.: Bukkskinnvika
 • Kv2020/Øverdalen: Øverdalsveien
 • Pr. veg boligf. Kårvikhamn: Sandbakkelva
 • Fv263/Durmålsv-Rødb.o.: Lenvikveien
 • Fv263/Lenvika-Tennskjær: Aglapsveien
 • Kv2057/Aglapsvik: Aglapsvika
 • Fv860/Islandsbotn-Tranøy: Islandsbotnveien
 • Fv227/Lakselv bru-Sandn: Russevågveien
 • Kv2024/Sandn-Solberg: Solbergveien
 • Pr. veg boligfelt Rørnes: Arnebyen
 • Kv2025/Vågan: Vågahaugen
 • Kv2026/Jonsgård-Tranøy: Johnsgårdveien
 • Kv2027/Vasshaug: Vasshaugen
 • Fv86/Islandsbotn-Tranøy: Høgliveien
 • Kv2029/Grønlia: Grønliveien
 • Kv2030/Høglikr.-Nybygda: Nybygdveien
 • Kv2030/Nybygda-Grasm.botn: Kvannliveien
 • Fv229/Tranøy-Leirbakkmo: Nordliveien
 • Fv229/Leirbakkmo-Tverrås: Sandbakkveien
 • Fv229/Tv.åsen-Grasmyrskog: Grasmyrskogveien
 • Kv2031/Nybygda-Leirb.mo: Tverrelvveien
 • Kv2032/Elvestad: Elvestadveien
 • Kv2033/Tverråsen: Tverråsen
 • Kv2034/Øverås: Øveråsen
 • Komm. veg i Russevåg: Landveien
 • Fv861/Silsand –Grasmyrbotn: Vikaveien
 • Privat veg Neptunbanen: Neptunveien
 • Privat veg Botnlia: Botnlia
 • Fv861/Grasmyrbotn-Kvannåsen: Grasmyrveien
 • Fv861/Kvannåsen-Landøy: Skognesveien
 • Fv861/Landøy-Gibostad: Landøyveien
 • Kv2034/Skognesholmen: Skognesholmen
 • Kv2036/Landøy-Lysvatnet: Svartfjellveien
 • Kv2036/Lysv.-Bukkemoen: Bukkemoveien
 • Kv2038/Finnjordelv: Finnjordelv
 • Kv2039/Ytre Årnes: Årnesveien
 • Fv271/Kr Lysnes-Skårliodden: Vangsveien
 • Privat veg boligfelt Lysnes: Kristine Bakkes vei
 • Kv2042/Skarsvåg søndre: Søndre Skarsvåg
 • Kv2043/Skarsvåg nordre: Nordre Skarsvåg
 • Fv861/Fv862/Kryss Lysnes-kryss Mefjordeidet: Stønesbotnveien
 • Kv2044/Yttergård: Yttergårdveien
 • Fv862/274/Stønesb.-Sand: Botnhamnveien
 • Fv274/Sand-Laukvik: Laukvikveien
 • Kv2045/Hundbergneset: Hundbergneset
 • Kv2046/Baltsfjord: Baltsfjordveien
 • Pr. veg Blomdalen boligfelt: Blomdalen
 • Fv277/Huselv-Husøy: Husøyveien
 • Kv2048/Husa: Husaveien
 • Kv2049/Hildurbakken: Hildurbakken
 • Kv2050/Oskarbakken: Oskarbakken
 • Kv2050/Hesteskoen: Hesteskoen
 • Kv2055/Petreabakken: Petreabakken
 • Kv2051/Skolegata: Skolebakken
 • Kv2049/Toftegata: Toftegata
 • Kv2049/Ytterøya: Ytreøya
 • Kv2049/Løktavegen: Løkta
 • Fv275/Mefjordeidet-Fjordg.: Arnakkveien
 • Kv2059/Ørnfjordbotn: Ørnfjordbotn
 • Kv2053/Skolen: Fjordgårdveien
 • Kv2053/Øvre veg: Segla
 • Kv2055/Midtre veg: Kapellveien
 • Kv2054/Nordre veg: Gardtoftveien
 • Kv2054/Nedre veg: Nerveien
 • Kv2054/Hele nedre veg: Elgveien
 • Kv1140/»Trollvikøyra boligfelt»: Trollvikøyra
 • Kv1138/Skogen: Klevtun
 • Kv1139/Nord for brufoten på Finnsnessida: Sjøbu
 • Trollvik - Blomlia boligfelt: Neslia
 • Skogen – Skibakken boligfelt: Orreveien
 • Finnsnes – Ovenfor Heimly: Heimlylia

(Folkebladet.no)