Færre kreft-forekomster i nord

FINNSNES: Jo lenger nord i landet, dess mindre risiko er det for å få kreft.

Mindre kreft. Kommuneoverlege Aslak Hovda Lien på DMS på Finnsnes er fornøyd med at Troms ligger bra an på kreftstatstikken. 

nyheter

Ifølge en ny undersøkelse, som avisa Nordlys refererer til mandag, er forekomsten av kreftsykdommer mindre jo lenger nord i landet man kommer.

Det er fra de nye folkehelseprofilene fra Folkehelseinstituttet man nå kan lese ut dette mønsteret.

Godt under snittet

Hyppigheta av kreft er er nesten sju prosent under landsgjennomsnittet i Troms, mens Finnmark ligger nesten 13 prosent under og er dermed best i landet.

– Det er bra at vi her i nord ligger best an på denne statistikken. Jeg synes det er ei flott nyhet å gi til folk. Ellers ligger vi jo ofte dårlig an i helsestatistikkene, særlig i Nord-Troms og Finnmark, sier kommuneoverlege Aslak Hovda-Lien i Lenvik til Nordlys.

Tallene avise presenterer baserer seg på registering av nye krefttilfeller i tiårsperioden fra 2002 til 2011.

Halparten føflekk-kreft

– Det er også bare halvparten så mye føflekkreft i Nord-Norge som resten av landet, sier forsker Steinar Tretli i Kreftregisteret til avisa.

Det siste mener man kan forklares med at vi har færre muligheter til å sette oss naken i solveggen i Nord-Norge.

Forskjellene i forekomsten av de andre krefttypene er mener man blir vanskeligere å forklare.

– Men det er riktig at særlig Finnmark peker seg ut. Når det gjelder prostatakreft kan det både ha sammenheng med at man i mindre grad driver slik testing der oppe, men det kan også være genetiske forhold som spiller inn, sier Tretli.

Vanskelig å forklare

Han peker på at det er et større innslag av samisk og kvensk befolkning i denne delen av landet.

– Vi ser jo at finske menn har den laveste forekomsten av prostatakreft i Norden, så det kan hende det er en sammenheng.

Ellers sier Tretli til Nordlys at det er vanskelig å forklare forskjellene.

(Folkebladet.no)