- Noen leser havneloven med gaffel

FINNSNES... men på Finnsnes er alt bare fred og fordragelighet.

Smult. Hurtigruten har det smult på Finnsnes. — Bare fred og fordragelighet, sier havnesjef Per Lund.  Foto: Maria Holm Simonsen

nyheter

Hurtigruten ASA ber om dokumentasjon fra havner som har økt havneavgiftene med 25 prosent.

Havnesjef Per Lund i Finnsnes Havn har ikke mottatt noe brev fra Hurtigruten og forteller at de forholder seg til de avtalene de har.

92 millioner

– Det er bare fred og fordragelighet på Finnsnes. Det blåser alltid en vind, men den har vært smul de siste 15 årene, forteller havnesjefen.

– Jeg har hørt noen rykter og lest noe på NRK Troms om havner som leser havneloven med gaffel. De kan holde på som de vil for min del. Vi har et greit forhold til Hurtigruten, sier Lund.

Kommunikasjonsrådgiver Stein Lillebo i Hurtigruten ASA forteller at etter endring av havneloven i 2009 økte havnerelaterte kostnader med 25 prosent fra 73,4 til 92 millioner. Økningen gjelder 22 av 34 havner langs kysten.

Savner dokumentasjon

Ut fra den nye havneloven skal havnene ta vederlagsbetaling for de enkelte tjenestene som brukes, slik som landstrøm og kaiplass.

– Vi er usikker på dokumentasjonen og det er vanskelig å få oversikt over hva vi betaler for. Derfor ber vi dem dokumentere de tjenestene de fakturerer, forklarer Lillebo.

Hurtigruten støtter seg til en dom i Sunnmøre Tingrett etter å ha blitt saksøkt av Stranda Havn.

– Dommen var tydelig på at havnene skal tydeliggjøre hvilke tjenester de tar betalt for. Vi ønsker å få avtaler på plass og forutsigbarhet i forhold til avgiftsnivå, sier Lillebo, som framhever at Hurigruten ikke er i konflikt med havnene.

– Vi oppfatter ikke dette som en konflikt. En økning fra 72,4 til 92 millioner er mye penger og vi ønsker bare å få en oversikt over hva vi betaler for.

(Folkebladet.no)