Hovedkontoret til Wilsgård Fiskeoppdrett i Torsken, hvor bedriftens anlegg for slakting og videreforedling ligger. 
    
      (Foto: Rune Ottarsen)

Hovedkontoret til Wilsgård Fiskeoppdrett i Torsken, hvor bedriftens anlegg for slakting og videreforedling ligger.  Foto: Rune Ottarsen

Beklager at dårlig jobb førte til lus

TORSKEN: Wilsgård Fiskeoppdrett lover å gjøre sitt ytterste for å unngå for mange lakselus i framtida.
 

Wilsgård Fiskeoppdrett i Torsken driver for tida forsert utslakting fra sin lokalitet i Gryllefjord. Årsaken er for mange lakselus i lokaliteten.

I et informasjonsskriv til sine medarbeidere, samarbeidspartnere og andre, som ligger ute på Torsken kommunes hjemmeside, beklager Wilsgård nå situasjonen.

- I Gryllefjord har vi hatt for mange lakselus i perioden november til februar. Det er et resultat av at vi ikke gjorde god nok jobb på et tidligere tidspunkt. Det beklager vi. Det må og skal vi gjøre vårt ytterste for å unngå i fremtiden, skriver daglig leder Fredd Wilsgård i informasjonsskrivet.

Wilsgård skriver at selskapet vil være ferdig å slakte innen 1. mars på lokaliteten i Gryllefjord.

- På denne måten, og ved å holde fjorden tom for fisk i åtte-ti uker, fjerner vi det som måtte være av lakselus, skriver han.

Bærekraft

Wilsgård understreker at hans selskap er opptatt av å bevare både miljømessig bærekraft, sosial bærekraft og økonomisk bærekraft. Selv om den valgte løsninga gir tapt produksjonstid i sjøen med to-tre måneder og med det tap av kilo, så gir den selskapet de korteste permitteringene på slakteriet.

Han henviser til at selskapet kunne valgt å behandle fisken, noe han hevder også Mattilsynet initierte, men at man valgte å avstå fra dette på grunn de konsekvenser det ville ha medført i form av redusert fiskevelferd, fare for tap av fisk og på litt sikt økt andel skader som følge av de lave sjøtemperaturene.

Kritikk mot Folkebladet

I informasjonsskrivet retter Wilsgård også en bredside mot Folkebladet, som han mener i denne og andre saker driver en bevisst kampanje for å sverte oppdrettsnæringa. - Derfor har IKKE Wilsgård lengre kontakt med Folkebladet. Folkebladet lever uten Wilsgård, og Wilsgård lever uten Folkebladet, skriver han.

Sjefsredaktør Steinulf Henriksen i Folkebladet synes det er beklagelig at Wilsgård som en seriøs bedriftsleder og sentral tillitsmann i næringa ikke greier å forholde seg til lokalavisa.

- Wilsgård mener at vi har tatt stilling, og det er tull. Vi har tvert i mot skrevet flere positive enn negative saker om oppdrett, og vi har et normalt godt forhold til alle andre oppdrettere. Som samfunnsaktør må Wilsgård som alle andre tåle å ha et kritisk søkelys på seg. At han møter dette ved å stenge døra for oss, vitner om uprofesjonalitet, og noe verken han, oppdrettsnæringa eller Folkebladet er tjent med, sier Steinulf Henriksen.

(Folkebladet.no)

Si din mening: Du er hjertelig velkommen til å kommentere denne artikkelen. Alle innlegg må forhåndsgodkjennes først - det vil normalt ikke bli godkjent innlegg på natta.

Folkebladet.no ser helst at du kommenterer under fullt navn. Du kan selvsagt velge å bruke din innlogging på sosiale medier som Twitter, Google+ eller Facebook for å kommentere her.

Fredd Wilsgård opplyser at bedriften har valgt en løsning mot lusproblemene som ivaretar ikke minst hensynet til de ansatte. 
    
      (Foto: Vidar Bjørkli)

Fredd Wilsgård opplyser at bedriften har valgt en løsning mot lusproblemene som ivaretar ikke minst hensynet til de ansatte.  Foto: Vidar Bjørkli

Folkebladet som E-avis