Haugli ble hedret med Kongens sølv

OLSBORG: Vidkunn Haugli (74) fikk fredag Kongens fortjenstmedalje i sølv for sitt mangeårige engasjement innenfor kultur og frivillighet.

Overrakte. Fylkesmann Svein Ludvigsen og Målselv-ordfører Helene Rognli overrakte Vidkunn Haugli det synlige beviset på at han har mottatt Kongens fortjenstmedalje i sølv.  Foto: Jan-Erik Bergstad

nyheter

Lokalt kultur – og frivillighetsarbeid lønner seg ofte lite økonomisk, men hva gjør det når arbeidet kan krones med Kongens fortjenstmedalje.

Vidkunn Hauglis virke som lokalhistoriker og mangeårig kultur – og frivillighetsarbeider ble i går lønnet med Kongens fortjenstmedalje i sølv.

Lang merittliste

Haugli har en lang merittliste å se tilbake på. Han var leder av hovedkomiteen da Målselv feiret sitt 200-årsjubileum i 1998. Han har været leder i hovedkomiteen for Landsskytterstevnet på Råvatn, og er det også for stevnet i 2016, han har vært styreleder i Troms Kraft og Midt-Troms museum, for å nevne noe.

Haugli har også vært politiker for Venstre siden «tidenes morgen». Noe som blant annet gjorde han til ordfører i Målselv i en periode.

I sum har Haugli et langt og mangslungent samfunnsmessig engasjement bak seg.

Hedersmannen

Hauglis lange merittliste var også et poeng for fylkesmann Svein Ludvigsen som overrakte medaljen under en tilstelning på Høgtun fredag ettermiddag.

– På Hans Majestet Kongens befaling har jeg fått det ærefulle oppdraget å feste Kongens fortjenstmedalje på hedersmannen Vidkunn Haugli, en av Målselvs sønner hvis merittliste og CV er så velfylt at å gi ham en verdig tittel som beskriver en enkelt profesjon er ganske så umulig. Så er da også Kongens utmerkelse ikke knyttet til en aktivitet, men summen av aktiviteter som har fylt Vidkunn Hauglis livslange engasjement til fellesskapets beste, enten det handler om engasjement og virke på ulike kulturelle områder, eller hans virke som yrkesaktiv og politiker, sa Ludvigsen blant annet i sin tale.

Historiker

Vidkunn Haugli har satt store spor etter seg innenfor historie, lokal historie, og det er nettopp Hauglis innsats innenfor kultur – og frivillighetsarbeid han i går mottok Kongens sølv for.

Han var med å starte Målselv historielag, han har skrevet Målselv bygdebok i tre bind og han har hatt en finger med i mangt og meget når det gjelder lokale lag og foreninger.

Selv trekker Haugli fram arbeidet med Målselv bygdebok som noe av det viktigste arbeidet han har gjort.

Beæret

Vidkunn Haugli er beæret over å motta Kongens fortjenstmedalje.

– Det er fantastisk dette. Det er noen som får eksponert seg gjennom aktiviteter, og jeg har kanskje fått det. Men det har krevd innsats. Jeg tar imot denne medaljen med ydmykhet og motivasjon til å fortsatt stå på, sa Haugli til Folkebladet etter at han mottok medaljen i nærvær av familien og gode venner i går ettermiddag.

(Folkebladet.no)