Skandaløs tunnel

Harald Haugen nøler ikke med å betegne standarden på Pollfjelltunnelen som en skandale.

  Foto: Arne Teigen

nyheter

- Tunnelen framstår som et borehull i fjellet. Fasaden er OK, men forholdene inne i tunnelen er høyst kritikkverdige, fastslår Haugen.

Bensnes-mannen stod i spissen for et folkelig engasjement for å få realisert rassikringen av Ura på RV 91. Nå retter han blikket mot den 3230 meter lange tunnelen på RV 868 mellom Lyngseidet og Furuflaten.

Han mener Statens Vegvesen må iverksette strakstiltak for å øke sikkerheten i tunnelen.

Haugen oppfordrer lyngsværinger til å vise initiativ og ta kontakt med ansvarlige i kommunen, fylkeskommunen og på sentralt nivå.

Han ber også Lyngen-politikerne, med ordføreren i spissen, engasjerer seg tungt for å få utbedret Pollfjelltunnelen.

.- Det er viktig at flest mulig tar tak i saken. Gjør vi ikke noe lokalt, kommer tunnelen aldri høyt nok opp på prioriteringslista, sier Harald Haugen.