Fylkesmannen vil frede storørretten

SETERMOEN: Fylkesmannen i Troms vurderer å frede storørretstammen i Altevatn. Nå ønsker de innspill om mulige tiltak for å beholde dagens stamme av storørret.

Fylkesmannen i Troms vurdere å frede storørretstammen i Altevatn. FOTO: TO-FOTO  Foto: Bjørn Rasch Tellefsen, To-Foto

nyheter

– Storørretstammen i Altevatn er sterkt redusert som følge av reguleringen. En genetisk undersøkelse utført på den aktuelle stammen, viser også at det kan få uheldige konsekvenser dersom man gjennomfører tiltak med utsetting av ørret i vassdraget, sier fagansvarlig hos Fylkesmannen i Troms, Knut M. Nergård.

Han viser til et prosjekt der kraftregulant Statkraft vurderte utsetting av ørret som et kompensasjonstiltak og med mål om å øke storørretstammen. Fylkesmannen i Troms har nå tilskrevet Bardu kommune med de foreløpige konklusjoner man har kommet frem til.

Liten stamme

– Storørretstammen er så liten at det vil være for lite genetisk materiale i forhold til variasjon, sier Nergård.

Fylkesmannen i Troms vurderer derfor total fredning av storørreten i vassdraget.

– Vi må gjøre tiltak som sikrer denne bestanden. Vi vet at det i dag foregår fiske etter storørreten i Altevatn, og derfor må man regulerer fisketrykket, sier Nergård.

Statkraft er nå bedt om å stoppe det videre arbeidet med sikte på utsetting av ørret. Videre vurderes det spesifikke bestemmelser gjennom offentlig forskrift.

Ber om innspill

– Vi ber nå om innspill fra aktuelle parter, som Bardu kommune, Statkraft og Statskog, som både går på forskrift om regulering av fiske og aktuelle tiltak for kultivering av fisk i Altevatn. Et mulig tiltak kan være uttynningsfiske på røye, for å bedre kvaliteten på fisk i vassdraget, sier Nergård.

Partene har frist til 20. desember med å komme med innspill til det videre arbeidet.