Åpnet dørene for første og siste gang

BARDUFOSS: Det mest hemmelige området på Bardufoss, fjellanlegget inne på Bardufoss flystasjon, ble åpnet for folk flest for første og antakelig siste gang på mandag.

Fjellanlegg Bardufoss flystasjon 

nyheter

Her var det strengt hemmelig gjennom hele den kalde krigen. For å slippe inn måtte man ha den aller høyeste klareringen, og selv de som jobbet her gjennom titalls år slapp ikke inn overalt. For folk flest var det umulig å komme inn.

Se bildespesial: Åpnet det hemmelige fjellanlegget

Vi snakker om fjellanlegget inne på Bardufoss flystasjon. Det hemmeligste stedet Bardufoss noen gang har hatt, og antakelig vil få. Nå jobber ingen der fast, men selv om all aktivitet er lagt ned rommer fjellet fortsatt hemmeligheter få slipper til.

Første og siste

Knapt 50 skuelystne benyttet anledningen til å få et innblikk i fjellets hemmeligheter. Alt er forlatt, men guide Børge Eilertsen, ansatt på flystasjonen fra 1979 til 2010, tauet flokken gjennom anlegget og alle rommene der dypt hemmelige aktiviteter foregikk fra 1950-tallet da anlegget ble bygd, og fram til for bare noen få år siden da de siste flyttet ut. På det meste var dette den daglige arbeidsplassen til et 30-talls mennesker. Under øvelser over dobbelt så mange.

Først gjennom anlegg 104, der alt av samband og kommunikasjon foregikk.

– Helt til nå har det vært store begrensninger for å komme inn i anlegget. Dette var en sambandssentral for all virksomhet på Bardufoss. Dette var flystasjonens kommandoplass. Selv de som jobbet her kom ikke inn overalt. Her inne var det alt. Kjøkken, forlegninger, kontorer, sambandsrom operasjonsrom. All flyoperativ virksomhet på Bardufoss flystasjon ble styrt herfra. Det samme med luftvern og direkte linjer til Forsvarets operative hovedkvarter. Nå er anlegg 104 nedlagt og er i ferd med å bli murt igjen, sier Eilertsen.

Midtpunkt

Under den kalde krigen var Bardufoss flystasjon og fjellanlegget et midtpunkt. Flystasjonen har i denne perioden tatt imot tusenvis av allierte fly og mannskaper som kom til Bardufoss for å øve. Flyhangaren i fjellet ble i hovedsak brukt av allierte styrker fra 1980-tallet og fram til det ble lagt ned. Nå står også dette anlegget på «dødslisten» over forsvarsanlegg som skal stenges og mures igjen for godt.

– Det var store operasjoner bare for utenlandske styrker under den kalde krigen. Så ble mange nasjoner opptatt med operasjoner i andre land, men nå er det snakk om å få tilbake alliert trening igjen. Da er det jo et paradoks at man skal stenge ned anleggene de tidligere har brukt, sier Eilertsen.

Den kanskje største juvelen i krigshistorisk sammenheng inne fjellet er Bjørnåsen fort. Det er nå stengt og murt igjen.