Stian Jakobsen"/>

- For dårlig barnevern

Fylkesmann Svein Ludvigsen mener barnevernet i Troms ikke er godt nok.
nyheter

– Så lenge vi har mange kommuner i Troms som ikke driver barnevernet innenfor lovens bokstav, mener jeg at vi ikke har et godt nok barnevern. Vi kan ikke annet enn å erkjenne at vi kan bli bedre. For noen dager siden sa jeg til mange i den politiske toppledelsen i Midt-Troms, at hvis de ikke klarer å ta vare på de minste og mest sårbare i samfunnet, har de ikke lyktes som politiker, sier Ludvigsen.

I går deltok han personlig på tilsyn ved Silsand ungdomshjem. Tilsynet var en oppfølging av et tidligere tilsyn fylkesmannen hadde ved samme institusjon. Der ble det avdekket en rekke kritikkverdige forhold som fra fylkesmannens side ble sett på som svært alvorlig. Gårsdagens tilsyn brukte fylkesmannen til å se til at de krav som ungdomshjemmet har fått er fulgt opp. I tillegg tok han seg tid til å snakke med ungdommene som bor der.

– Vi har i det siste bøtelagt to institusjoner i Troms og gitt andre påpakning om forbedring. Vi har også en rekke barnevernsinstitusjoner i fylket som ikke følger det regelverket som finnes, derfor er det viktig å sette dette på dagsorden. I tillegg er jeg genuint interessert i dette områder. Og som jeg har sagt flere ganger tidligere er det ingen innbygger i Troms som er så liten at ikke fylkesmannen skal se han, sier fylkesmannen.

Han håper også hans personlige engasjement kan være et signal om at han tar slike saker svært alvorlig.