Jan-Erik Bergstad"/>

Skolene mister identiteten

Fylkestingsrepresentant for partiet Rødt, Frode Bygdnes, mener fylkesråden har en skjult agenda når det gjelder regionaliseringen av skolene i Midt-Troms.
nyheter

Som kjent vedtok fylkestinget nylig at Høgtun, Bardufoss og Sjøvegan videregående skoler skal slås sammen til Indre Troms videregående skole. Det er en rasering av skolenes identitet, mener fylkestingspolitiker for partiet Rødt, Frode Bygdnes.

­ Alle de tre skolene har en sterk identitet som det er hefta et godt merkevarenavn til. Det er sørgelig å se at det nå eksperimenteres med andre navn som skaper liten identitet. Det er også et poeng at man ødelegger sterke merkevarenavn i en prøveperiode. Nå skal det brukes masse penger på ny logo, skilt og slike ting. Det er sløsing med penger, sier Bygdnes.

Bygdnes mener fylkesråden har en skjult agenda i denne saken.

­ De vil bryte ned identiteten som er for å sentralisere skolene. Noen ønsker å legge ned Høgtun og Sjøvegan slik at det bare blir en skole igjen på innlandet. Man vil suksessivt flytte linjer slik at det blir en ødeleggende dragkamp mellom de tre skolene, mener Bygdnes.

Bygdnes mener dette er en bevist strategi fra fylkesråden slik at man kan få større klasser og færre bygg.

­ På sikt vil skolene bli sentralisert til Tromsø, for det er jo rart at regionaliseringen kun skjer utenfor Tromsø. Det er rart at ei øy med så mange skoler ikke ser noen gevinst av en flytting. Man har rusta opp skolene i Tromsø, og alt ligger til rette for en større sentralisering, sier Bygdnes.