foto
Befaring. Potetbønder fra hele distriktet føler nøye med på hva som kommer opp fra jorda på Bjørkeng Gård i Bardudalen. FOTO: FREDRIK KAMPEVOLL Foto: Fredrik Kampevoll