Gabbro-feltet kan bli gjenåpnet

SPANSDALEN. Har ikke vært i drift i Spandsdalen siden 70-tallet

Spansdalen. ILLUSTRASJON 

nyheter

Gabbro brukes i asfalt og som toppdekke på veier. Nå blir det gjort forsøk på å gjenåpne drifta.. Det skriver Fremover.no.

Et  forsøk på at startet opp drift igjen for fire-fem år siden strandet etter et folkemøte i dalen hvor det var innvendinger mot oppstart.

Nå blir et nytt forsøk gjort på å få i gang drift med blant annet støtte fra Lavangen kommune og prosjektet Lavangen i Vekst.

- Vi vil gjerne ha dette i gang igjen. og vi vet at gabbroen i Spansdalen har en kvalitet som gjør at den oppfyller de krav som stilles til slitestyrke. Hadde vi vært i gang i feltet nå ville gabbro fra Lavangen blant annet blitt brukt i forbindelse med byggingen av Hålogalandsbrua, sier ordfører Erling Bratsberg til Fremover.

Gabbrofeltet i Spansdalen er ifølge Fremover drivverdig og kvaliteten på gabbroen i området er karakterisert som svært bra.