Jan-Erik Bergstad"/>

Bygger for 1,5 milliarder

Forsvarsbygg skal bygge ut leirene på Setermoen og Skjold med svimlende 1,5 milliarder kroner. Minst.

  Foto: Illustrasjon

  Foto: Illustrasjon

nyheter

Om noen fremdeles er i tvil: Setermoen leir og Skjold leir blir nå boltet fast i grunnfjellet. Om ikke i all evighet, så i allefall i overskuelig framtid.

Forsvarsbygg la nemlig fram planer torsdag som viser at det skal investeres for svimlende 1,5 milliarder kroner i de to leirene fram til 2010. Minst. Fra før har Forsvaret brukt 800 millioner kroner på Setermoen.

Lokale entreprenører går med andre ord muntre tider i møte. Og de flest som kan krype og gå av entreprenører i Midt-Troms stilte opp på Forsvarsbygg Utvikling Nords presentasjon på Setermoen torsdag.

700 millioner på SetermoenDet er ikke uventet Setermoen som stikker av med mesteparten av kaka. Rundt 700 millioner kroner skal brukes der.

På ny flerbrukshall, undervisnings- og ledelsesbygg, kvarter og boliger, nytt vaktlokale, garasjer og bedre veier i skytefeltet, for å nevne noe.

230 millioner på SkjoldEtter at den historiske avtalen med samene og Forsvaret om sammenbindingen av skytefeltene i Mauken og Blåtind ble undertegnet i fjor høst, er Skjold leir kommet inn i varmen igjen.

Nå skal det bygges kvarterer, forlegninger, boliger, flerbruskshall og øvrig infrastruktur for 230 millioner kroner. I tillegg kan det komme ytterligere prosjekter i løpet av 2007.

(Folkebladet.no)