- Kvinner må ta ansvar for egen økonomi

FINNSNES: Kvinner kommer dårligst ut når det gjelder pensjon både fra folketrygden og arbeidsgiver.
nyheter

SpareBank1 Nord-Norge hadde pensjonsøkonom Kristin Myrmo på besøk og inviterte til informasjonsmøte om kvinner og pensjon på onsdag kveld. Myrmo er tidligere fagansvarlig for pensjonsreformen i NAV. Omkring 40 kvinner hadde takka ja til innbydelsen og fulgte foredraget med stor interesse.

– Det er mange, særlig kvinner, som ikke er klar over hva pensjonsreformen betyr for dem. Vi føler at det er viktig at vi som en stor samfunnsaktør forteller dem om dette, slik at de ikke kommer senere og sier hvorfor sa du ikke noe før, sa fungerende banksjef Astrid Johannesen.

Pensjonsreformen

– Pensjonsreformen fra 2011 medfører at de som er yngre får lavere pensjon enn de som er eldre. Folk lever stadig lengre og pensjonen i folketrygden blir juster ned for yngre generasjoner etter hvert som levealderen stiger. Faktisk må du tjene opp mot 500.000 kroner for å kunne gå av som pensjonist ved 62 års alderen. De som er født mellom 1943 og 1953 beholder opptjeningen etter gammelt regelverk, de 20 beste årene avgjør størrelsen på pensjonen. Mellom 1954 og 1962 er det en overgangsordning, men etter 1963 er det nye opptjeningsregler. Da gjelder opptjeningen for alle år fra 13 til 75 og du opparbeider din pensjon ut fra din samlede inntekt i disse årene. Kvinner er de som arbeider mest deltid og kommer derfor dårligst ut, fortalte pensjonsøkonom Kristin Myrmo.

Tjener mindre

– Det er særlig urovekkende at så mange kvinner ikke har oversikt over pensjonen sin. Kvinner tjener mindre enn menn og har færre oppsparte midler. Når vi i tillegg ved at 40 prosent av de yrkesaktive kvinnene jobber deltid, blir det desto viktigere å ta ansvar for egen økonomi. Vi vet at mange forhold ender med samlivsbrudd. Selv om det man skaper felles under ekteskap i utgangspunktet skal deles ved skilsmissen, gjelder det ikke for pensjon. Det er noe den enkelte opparbeider seg, forklarte pensjonsøkonomen.

Myrmo gav et praktisk eksempel på det fra et forhold hun kjente. Kona hadde jobba i en blomsterbutikk og tjente 350.000 kroner i året, han var arbeidsleder i en bedrift og tjente 650.000. Sammen ville de få en pensjon på 719.000 kroner i året, men så ble de skilt da de var 55. Hun satt da igjen med en pensjon på 180.000 kroner.

– Gå inn på NAVs nettsider og beregn hva du vil få i pensjon snarest eller ta kontakt med banken din og få de til å hjelpe deg å beregne hva pensjonen din blir. Og mitt vennlige råd er, opprette en sparekonto på deg selv og sett inn et fast beløp hver måned. Det bør være minst 500 kroner, helst litt mer, var hennes meget bestemte anbefaling.