Grønt lys for blånisser

Det blir Blånisseland i Målselv, om enn ved hjelp av "kunstig befruktning".

  Foto: Ronald Johansen

nyheter

Målselv Utvikling har selv gått inn med 20 millioner kroner for i det hele tatt å berge prosjektet og få emisjonen til å gå i hop.

Dermed kan man gå i gang med byggingen av første byggetrinn av Blånisseland. Byggingen vil starte opp på senvinteren/våren 2007.

Overfor folkebladet.no har de ansvarlige innrømmet at prosjektet hang i en tynn tråd og at man så seg nødt til å gå inn med de ekstra 20 millionene selv.

Det var nemlig ikke planen, men man har innsett at man har overvurdert aksjemarkedet. Nå håper initiativtakerne at bedriftene tar mer løs i neste omgang, enn tilfellet har vært til nå.

- Dette er en stor dag for Målselv. Det vil få ringvirkninger for både oss i kommunen og mange i Troms, sier Viggo Fossum, ordfører i Målselv til NRK Troms i formiddag.

I første byggetrinn ligger byggingen av selve opplevelsesstedet - Blånissehuset.

(folkebladet.no)