-Tørkakjøtt må kunne tørkes ute

Rolf Johansen ber Sametinget følge opp innspillet.

Rolf Johansen mener tørkakjøtt fortsatt må kunne tørkes utendørs. 

nyheter

NSR-representanten fra Lyngen mener tradisjonell tørking av fisk og kjøtt skaper et ettertraktet produkt, som fortsatt må bestå. I følge direktiver som Mattilsynet forvalter, er denne foredlings- og konserveringsmetoden i utgangspunktet ikke lengre tillatt.

- Retningslinjer om å forby lufttørking, skaper vansker for samiske småskalaprodusenter. Lufttørking er velprøvd, kostnadseffektivt og skaper et unikt matprodukt, sier Rolf Johansen.

Han tok onsdag problemstillingen opp som ny sak, som han ber Sametinget jobbe videre med.

- Kunnskapene om tradisjonell samisk konservering og videreforedlingsmetoder må styrkes og ikke fjernes. Vi må fortsatt kunne nyte tørkakjøtt og tørrfisk, slik vi hittil har gjort. Mulige unntaksbestemmelser må gjøres helt klart for alle produsentene og for ulike ledd av Mattilsynet, fastslår Rolf Johansen