Trond Sandnes og Jøran Kristensen"/>

Kostet 270 mill. – selges for 100.000

Det kostet Forsvaret 270 millioner kroner å bygge det i 2000. Nå kan det bli ditt for 100.000 kroner.

  Foto: Torbjørn Løvland

nyheter

Forsvarsanlegget er nå ifølge Skifte Eiendom til salgs for 100.000 kroner, og det må vel virkelig kunne kalles spottpris.

Den tekniske verdien på fjellanlegget – eller kystfortet – ved Malangen utafor Tennskjær i Lenvik er i dag satt til 250 millioner kroner.

Som en bruktbil

Nå varsler Skifte Eiendom at hele anlegget på 5.400 kvadratmeter skal legges ut for salg med en prisantydning på 100.000 kroner – altså ikke stort mer enn en ganske ny brukt familiebil.

Av det totale arealet utgjør 1.200 kvadratmeter det indre arealet på anlegget.

Det bemerkes på Skifte Eiendom sin nettside at det er «utfordrende adkomst og beliggenhet». Blant annet er det en 600 meter lang kjørevei i fjell for å komme fram.

I taksten heter det at det forutsettes at det oppnås akseptabel avtale med grunneier om adkomst og bruk av anlegget.

På det åpne marked

Torpedoanlegget ble oppført på slutten av 90-tallet. Det ble så vidt tatt i bruk i 2000 før Forsvaret la det ned. I 12 år har anlegget stått ubrukt.

Fjellanlegget er delt i flere rom som inneholder blant annet rom for kontorer, toaletter, kjøkken, oppholdsrom, tekniske rom, agregatrom og altså et eget torpedorom.

Det finnes også egne anlegg for avfuktning og ventilering. Det er også to nødstrømsaggregat, ifølge taksten.

I henhold til avhendingsinstruksen kan eiendommen overføres til en annen statsinstitusjon til takst, som i dette tilfellet er satt til 100.000 kroner. Dersom ingen statlige institusjoner melder sin interesse innen fristen 28. august, vil eiendommen tilbys Troms fylkeskommune og Lenvik kommune til takst. Dersom ingen av disse melder sin interesse, vil fjellanlegget legges ut for salg på det åpne markedet.

(Folkebladet.no)