Mye oppdrettslaks i elva

- Skremmende, sier lederen av Samarbeidsutvalget for Målselvvassdraget.

  Foto: Morten Dokka

nyheter

I fjor ble det gjennomført et kontrollfiske ved Målselvfossen i perioden fra 23. september til 16. oktober. Det ble fanget og tatt skjellprøver av 38 laks. Nå foreligger analysen fra Norsk institutt for naturforskning, og den forteller at 10 av laksene var oppdrettsfisk.

- Det er skremmende at nærmere 30 prosent av laksene viste seg å være oppdrettslaks. En så stor genetisk innblanding i villaksstammen vil føre til at vår naturlige stamme etter hvert vil få en helt annen form, sier lederen av Samarbeidsutvalget for Målselvvassdraget (SUM), Odd-Helge Utby til Nye Troms.

I forhold til ei "normal" innblanding av oppdrettsfisk på 2-3 prosent, kan det dermed se ut som om oppdrettslaksen er på frammarsj i vassdraget.

Odd-Helge Utby sier til Nye Troms at det dreier seg om mye stor oppdrettsfisk, hovedsakelig i størrelsesorden 90 cm.

- Mange av oppdrettsfiskene har vært i sjø et par års tid som fri fisk, og da mister de ofte noen av sine mest markante oppdrettstrekk, sier Odd-Helge Utby.