Åpner nye Shell

Blir størst i Norden.
nyheter

Geir Jørgensen åpner fredag nye Shell på Gibostad - en stasjon målt i gulvflate blir Nordens største.

Selve butikkarealet er på 300 kvadratmeter. I tillegg kommer lokaler for dekk og vask.