Tjener under gjennomsnittet

Bedriftsledere i Troms tjener mindre enn ledere ellers i landet.
nyheter

Hvor i landet du jobber påvirker hvor mye du tjener som leder. I Troms ligger lederlønninger på 496.360 kroner. Dette er tre prosent lavere enn landsgjennomsnittet, ifølge en ny undersøkelse.

Ifølge den årlige undersøkelsen Norsk Ledelsesbarometer fra organisasjonen Lederne er det betydelige geografiske forskjeller på norske lederlønninger.

De høyeste lønningene finner vi i og rundt hovedstaden og i områder med olje- og gassvirksomhet. Norsk Ledelsesbarometer er basert på en undersøkelse blant 2745 norske ledere fra hele landet.

– Mye av forskjellene handler nok om at bedriftene forholder seg til markedssituasjonen i sitt område, og avviker fra de prinsippene som ligger til grunn i avtalene. Lønn skal i henhold til de avtalene vi har forhandlet fram med blant andre NHO og Virke, ta utgangspunkt i bedriftens resultat og ikke hvor rimelig de kan avlønne sine ledere, sier Jan Olav Brekke, forbundsleder i Lederne.

Størrelsen på kommunen arbeidsplassen ligger i påvirker også ledernes lønnsslipp.

Mens lederlønninger i en kommune med over 50.000 innbyggere gjennomsnittlig ligger på 560.300 kroner, tjener ledere i kommuner med under 15.000 innbyggere gjennomsnittlig 529.100 kroner.