500.000 kroner ekstra

Nord-Norsk Hestesenter AS får 500.000 kroner ekstra over statsbudsjettet.

  Foto: Linda Pedersen

nyheter

I statsbudsjettet for 2012 får hestesenteret på Olsborg 500.000 kroner ekstra, ut over de ordinære midlene på 930.000 kroner. Dette er varige midler som fører til at det økonomiske grunnlaget for hestesenteret nå er på plass.

Stortingsrepresentant Irene Lange Nordahl (Sp) sier i en pressemelding at hun er godt fornøyd med at det er bevilget ekstra midler til senteret.

- Jeg er svært glad for at vi nå får på plass ei varig økonomisk løsning for Nord - Norsk Hestesenter AS. Dette er en sak som både Nord-Norsk Hestesenter og Senterpartiet har jobbet med over lang tid, og det er positivt at landbruksminister Lars Peder Brekk (Sp) nå har ordnet opp i saken, sier Nordahl.

Hun håper at midlene vil føre til økt satsing og kompetanseheving for hestesenteret.

- Jeg håper dette vil bidra til at Nord-Norsk Hestesenter får fornyet kraft til satsing framover på kompetanseheving innen hesteholdet i vår landsdel, samt tiltak for å ivareta nordlandshest/lyngshest som rase, avslutter Nordahl.