Slakter villaksforskningen

Lakselus og rømt oppdrettslaks utgjør ingen trussel for villaksen ifølge ny rapport.
nyheter

Den nye rapporten som konkluderer med at oppdrettsnæringen, lakselus og rømt laks ikke er skadelig for villaksen er forfattet av forsker og kråkebollegründer Jan Arve Gjøvik.

Rapporten er finansiert av Fiskeri- og havbruksnæringens forskningsfond og trekker i tillegg konklusjoner som at villaksutviklingen i Norge vesentlig bedre enn i andre land med bestander av atlantisk laks.

- Det vi har opplevd de siste årene er en papegøyeaktig gjentagelse av at lakselus og rømming er farlig for villaksen. Det er rett og slett feil, sier Jan Arve Gjøvik til Dagens Næringsliv.

Ikke dokumentert

Han forteller også at han var av den oppfatning da han startet arbeidet at lakselusa var farlig for villaksen.

- Men etter å ha lest 200 vitenskapelige artikler, ser jeg at det ikke er dokumentert. Det samme gjelder rømt oppdrettslaks, forteller Gjøvik.

Møter motstand

Forskningssjef i Norsk institutt for naturforskning, Kjetil Hindar, mener utsagnene i rapporten faller på sin egen urimelighet.

- Vi mener at det allerede finnes god vitenskapelig dokumentasjon på at lakselus og rømt oppdrettslaks påvirker villfisk negativt. De må gjerne slå ihjel våre forskningsresultater, men da får de publisere internasjonalt at det er for dårlig. Det har de ikke gjort, sier Hindar til Dagens Næringsliv.