Preben Olsen, Trond Sandnes og Stian Andrè Lund"/>

Går for ny skole på Finnsnes

Etter seks timers debatt fram og tilbake kom avgjørelsen: Det blir ny skole på Finnsnes.

Etter drøye seks timer klarte kommunestyret i Lenvik å ta en avgjørelse på at det skal bygges ny ungdomsskole på Finnsnes.

nyheter

Ordfører Martin Ness (Ap) mente at det var mulig for kommunestyret å behandle på nytt saka om sammenslåing av ungdomsskolene på Finnsnes og Silsand tirsdag.

Men Karl Sebakk (Ap) sitt forslag om å oppheve det tidligere vedtaket om sammenslåing av Finnsnes og Silsand ungdomsskoler ble like før klokka 15 nedstemt med 14 mot 17 stemmer.

Renovering falt

Først var det renovering av Finnsnes barneskole som falt og man sto igjen med 8-13-skole, ny skole på Silsand og ny skole på Finnsnes som de tre siste alternativene å stemme over.

Ved 16.30-tiden tok politikerne endelig fatt på behandlinga av selve skolesaka. Etter flere timer med gruppemøter og debatt, blant annet om hva som var det mest ytterliggående forslaget, kom det endelig til avstemming om de tre gjenstående forslagene etter at renovering var nedstemt.

Avstemming om avstemminga

Etter ei avstemming om hvordan man skulle avvikle stemminga var det klart at man skulle stemme over de tre gjenstående alternativene. Venstres Arve Chruickshank sa han ville klage den avgjørelsen inn for fylkesmannen.

Først ble ny skole på Silsand stemt ned og to alternativer gjensto: 8-13-skole og ny skole på Finnsnes. Klokka 18.10 var resultatet klart da flertallet, 19 representanter, stemte for en ny skole på Finnsnes. 12 stemte imot.

(Folkebladet.no)

Relaterte saker: