– Tunnelen er ei skam

Den lekke, mørke og hullete Fjordgårdtunnelen skriker etter utbedring, sier Rune Benjaminsen.

  Foto: Vidar Bjørkli

nyheter

– Det er ei skam at folk skal være henvist til å kjøre i noe slikt i 2004, mener grendeutvalgslederen.

Han står inne i den 2,3 kilometer lange og smale Fjordgårdtunnelen. Veibanen er hullete og nedslitt, det lekker vann fra taket og tunnelveggene er mørke og skitne. Det skaper en dunkel belysning.

– I tillegg er oversikten i begge utganger dårlig. Det har flere ganger ført til kollisjoner og nesten-ulykker, sier grendeutvalgsleder Rune Benjaminsen.

Han gjør det klart at folk er lei av å leve med en så elendig ferdselsåre — som både er en trussel for materiell og folk.

– For jævlig

– Når en ser hvilken standard folk har andre plasser, er det for jævlig at vi skal ligge og kjøre på dette. Da tenker jeg også på de andre tunnelene på Nord-Senja, til Husøy og i Mefjorden. De er ikke noe bedre, sier Benjaminsen.

– Også folk i Fjordgård kjøper nye biler. Men det er ikke artig å ha en ny Audi A6 og oppleve at felgene knuses. På lik linje med andre i Norge må vi kunne ta del i godene. En tunnel som dette egnet til å skremme folk fra distriktet, sier han.

Benjaminsen mener at rette instans, enten det er Statens vegvesen eller andre, nå må ta affære og sørge for utbedring. Han ber ordførerne i området komme på banen og sette press bak kravet.

– Og kom ikke med den gamle unnskyldninga om at årsdøgntrafikken er for liten til at vi skal bli prioritert. Pengene finnes. Det er bare snakk om prioritering. Enten trafikken er liten eller stor må vi i det minste ha krav på veier som gjør at vi kommer helberget fram.

Mangelfull sikkerhet

Som brannmann påpeker Benjaminsen også store mangler ved sikkerheta i Fjordgårdtunnelen:

– Tunnelen er uten mobildekning. Hvis det skjer at to biler kolliderer midt inne i den, og det oppstår brann, vil det gå lang tid før man får gitt beskjed. Det gjør ikke saka bedre at tunnelen enkelte plasser er dekket med det ytterst brannfarlige PE-skummet, som ligger åpent til, og ikke er dekket med betong.

LES MER I FOLKEBLADETS PAPIRUTGAVE MANDAG