Linda Pedersen"/>

Starter studiesirkel

Hva er egentlig "det gode liv"? Er det bare fravær av smerte, eller kan det være noe mer? Hva skal til for å få en god, mental helse?

  Foto: Linda Pedersen

nyheter

Dette og mer til kan du nå få hjelp å finne ut av. I sju mandager framover inviterer nemlig Lill Janne Bendiksen til en studiesirkel om hvordan man kan lære seg å se muligheter og finne styrke i seg sjøl til å få maksimalt ut av livet. Sjøl bobler hun nesten over av engasjement når hun skal snakke om dette.

- På Verdensdagen for psykiatri holdt jeg et miniforedrag på kulturhuset om dette temaet og at lykke kan læres. Jeg fikk veldig gode tilbakemeldinger, og mange ville høre mer. Derfor har jeg funnet ut at jeg vil åpne denne studiesirkelen. Jeg har mye å dele om temaet, men det er jeg sikker på at veldig mange andre også har. Derfor kan man velkommen til å være med, enten man bare vil lytte eller ønsker å bidra, sier hun.

Bendiksen jobber som spesialpedagog på Finnfjordbotn vidaregåande skole si avdeling i Botnhågen. I tillegg er hun leder i Mental Helse Lenvik. Hun har studert positiv psykologi, og skrevet en hovedfagsoppgave om "flow og skapende arbeid".

- Positiv psykologi er en egen retning innafor psykologien, der man fokuserer på mental helse i stedet for mental sjukdom. Sjøl om man ikke er sjuk eller har smerte, kan man likevel føle tomhet. Man kan også føle frykt for å ta sine egne ressurser i bruk. Så lenge man ikke tar dem i bruk, risikerer man heller ingenting. Men de to "guruene" bak positiv psykologi har funnet ut at det gode liv oppnår man når man greier å bruke seg sjøl optimalt - og strekker seg så langt det er mulig. Det gjelder å finne ut hva det er man vil og hva man brenner for, sier hun.

Bendiksen mener at dersom folk ble flinkere til å være det beste av seg sjøl, ville verden sett helt annerledes ut.

- Ingen hadde gått rundt og mistrivdes i en jobb som var helt feil for dem. Overalt hvor man ferdas, hadde man møtt på blide folk, som visste at de befant seg akkurat der de skulle være. Målet med positiv psykologi er også å gjøre folk bedre rusta til å tåle stormer og at det røyner på. For som mennesker har vi selvfølgelig også dårlige dager, kanskje fordi vi mister noen vi er glade i, eller opplever andre vonde ting.

Et anna viktig moment i positiv psykologi, er å forstå at alle mennesker er en del av en verden, og avhengig av hverandre.

- Det er ikke "jeg, jeg, jeg", men å se seg sjøl i sammenheng med hele verden. Og ved å gjøre noe bra for andre, opplever man et bedre liv og en større lykke, sier Lill Janne Bendiksen.

Det finnes flere metoder for å finne fram til sine "ubrukte" sider og ressurser. Avspenning er én av dem. I studiesirkelen ønsker Bendiksen også å informere om hvordan hjernen faktisk fungerer.

- Noe er genetisk, andre ting kan man gjøre noe med. Det er viktig å finne fram til de tingene i oss sjøl som vi faktisk kan styre. Jeg vil også si noe om stress, og hvordan negativt stress virker inn på oss, forteller hun.

Det er gratis å delta i studiesirkelen.