Nergård-aksjene er solgt

Hele det nordnorske fiskerikonsernet skal selges til Egersund Fisk AS.

Nergård-konsernet skal nå selges fra Ole-Arvid Nergårds arvinger. 

Styreleder Hallvard Østgård i Lysnes Invest har tidligere forklart hvordan arveavgift og formuessaktt tvinger Ole-Arvid Nergårds arvinger til å selge. 

nyheter

Lysnes Invest AS og Hopen Invest AS som er heleid av Ole-Arvid Nergårds livsarvinger, besluttet i høst å selge en aksjepost på inntil 30 prosent i Nergård AS. Ledelsen i selskapene oppga at sønnene ble tvunget til å selge, for å dekke arveavgift og formueskatt.

Selger alt

Sønnene var 12 og 17 år da de overtok selskapet. De ønsket ifølge årsrapporten for 2008 å videreføre livsarven.

Det viste seg å være vanskelig å selge en aksjepost. Derfor har Nergårds sønner bestemt seg for å selge hele konsernet.

På bakgrunn av dette har eierne inngått en intensjonsavtale med Egersund Fisk AS hvor de får en eksklusiv rett til å fremforhandle en endelig avtale om kjøp av alle aksjene i Nergård AS. Egersund Fisk AS eies 73 % av Kverva AS.

Kapitalsterke

For to dager siden ble det spekulert i at Aker Seafoods skulle kjøpe konsernet. Det alternativet fikk stor politisk motbør.

Nå er det Egersund Fisk AS som gikk av med seiren.

De eier tre fabrikker som produserer konsumprodukter av pelagiske fiskeslag. Av disse ligger to i Tromsø og Svolvær. Selskapet er også en stor aktør innen produksjon av fiskeolje og fiskemel.

- Det ikke å ha aktive og kapitalsterke eiere i Nergård AS er ikke en gunstig situasjon verken for selskapet eller de samfunn hvor Nergård AS er lokalisert. Derfor anser vi det som en klar styrke at det kommer inn aktive og kapitalsterke eiere som kan videreutvikle konsernet sammen med daglige ledere og ansatte, sier styreleder i Lysnes Invest, Hallvard Østgård i en pressemelding.