Frykter et splittet Nergård

Berg-ordfører Jan Harald Jansen frykter at Nergård-konsernet glipper fra nordnorske hender. Han tror det kan bli solgt i sin helhet, og deretter partert.
nyheter

Nylig ble det kjent at aksjonærene i Nergård er interessert i å selge en mindre eierpost i det betydelige nordnorske fiskerikonsernet som har hovedbase i Senjahopen.

Berg-ordfører Jan Harald Jansen tror ikke det er aktuelt at noen går inn med en minoritetspost uten utsikter til å få hånd om hele konsernet. Den største bekymringen til Jansen er hvor en ny eier vil sitte.

- Det er ingen i Nord-Norge som er i nærheten av å kunne kjøpe Nergård. Og det er en av de største bekymringene ved et salg av hele konsernet, påpeker en bekymret ordfører.

Ordføreren tror de neste eierne av Nergård kommer sørfra. Det bekymrer ham.

- Jo lenger unna en eier sitter, jo verre blir det med verdiskapning her oppe. De som er interessert i Nergård, er store selskaper som har strukturer andre steder, og som er interessert i å skape synergieffekter. Senjahopen og Bø blir kun navn, og det er ikke lenger noe ønske om verdiskapning her.

Han frykter for en partering av selskapet om det blir solgt.

- Det er få selskaper i Norge som er så integrert som det Nergård er, med både saltfisk, hvitfisk, trål, reker og så videre. Og det er en overhengende fare for partering av selskapet ved et salg. Kommer det for eksempel en pelagisk kjøper, som ikke bryr seg om saltfisk eller trål, så selges det videre. Dermed forsvinner hele grunntanken til konsernet, understreker Jansen.

Han vil ikke spekulere i verken alternative kjøpere eller pris.

- Men vi snakker nok om et tresifret antall millioner, sier Jansen.

Ordføreren vil ha Innovasjon Norge på banen for å forhindre at konsernet blir delt. Les mer om det i tirsdagens papirutgave av Folkebladet. (PDF-utgave)