Krevde Giske-svar

Nergård-saken opp i Stortinget.
nyheter

I 2007 døde Ole Arvid Nergård, mannen bak den nordnorske fiskerigiganten Nergård. Hans to tenåringssønner arvet selskapet.

Tidligere har selskapets ledelse fortalt at sønnene tvinges til å selge aksjer, for å kunne betale arveavgift og formuesskatt.

I dag tok flere stortingsrepresentanter opp Nergårdsønnenes sak i Stortingets spørretime.

Næringsminister Trond Giske avviste problemstillingen, og mente at næringslivspolitikken som føres i Norge har gjort at Norge har klart seg gjennom finanskrisen på en bedre måte enn andre land, noe også den lave arbeidsledigheten viser.

- Generasjonsskifter handler ikke bare om arveavgift og formuesskatt, men også om kompetanse og støttesystemer. Vi ønsker å bidra på flere måter til gode generasjonsskifter. Det er sikkert bedrifter som mener annerledes enn regjeringen, og vi skal lytte til erfaringene, sa Giske til Stortinget.

Han påpekte også at da Høyre satt i regjering fant de ingen grunn til å fjerne formuesskatten.

- Men jeg er åpen for å diskutere alle regler, men næringspolitikk handler om mye mer enn formuesskatt. Det handler om det store samspillet; hjelpe gründerbedrifter, ekstra innsats i finanskrise og et utdanningssystem som gir kompetanse til bedriftene, sa Giske.