Aksjonerte mot fiskedumping

Fiskeinspektørene kontrollerer om båtene hiver ødelagt fisk på havet.
nyheter

I går og i dag har Fiskeridirektoratets inspektører vært med fartøyet "Stortind" på yttersida av Troms, blant annet på Klakkan. De har også vært utenfor Vesterålen.

Inspektørene har hatt spesiell fokus på dumping av torsk.– Det er ingen storoffensiv, men vi følger med og basert på rykter, som inspektørene fanger opp, så har vi satt inn ekstra ressurser for å se om ryktene stemmer, sier regiondirektør Gunnar Trulssen i Fiskeridirektoratet.Inspektørene har gjennomført full kontroll.– De ser på landingene og prøver å danne seg et bilde av det som måtte være av dårlig kvalitet og dumping av fisk, men det er ikke lett å få konkrete bevis, sier Trulssen.– Stemmer ryktene?

– Vi har ikke oppsummert denne dagen, men det rapporteres om god kvalitet på fisken. Vi hadde i januar et stort sildefiske, og i den perioden gikk torsken og skreien i sild. Kvaliteten forringes også når fisken blir stående på garn over lengre tid. Problemet med dårlig kvalitet og eventuell dumping, kan ha vært et problem tidligere i januar. Det virker i alle fall sånn, sier Trulssen som understreker at dette er synsing fra hans side.Regiondirektøren påpeker at myndighetene ser alvorlig på dumping av fisk.– Hva er straffen for å dumpe fisk?

– Det er påtalemyndigheten som avgjør straffeutmåling. Dersom vi oppdager straffbare forhold, så anmelder vi det til politiet. Men fiskedumping er unndragelse. Denne fisken skulle ha vært ført på seddel, sier Trulssen.– Vår fremste oppgave er å påse at vi har en ressursforvaltning som er så god at den fisken som tas opp er så god at den kommer på sedler og inn i de kvotene man skal ta, sier Trulssen.Han mener utøverne selv har et moralsk ansvar for å ikke dumpe fisk.– Havet er stort, og vi vil aldri ha ressurser til å ha en inspektør per båt.