Tvinges til aksjesalg

Styreleder i Lysnes Invest AS og Hopen Invest AS, Hallvard Østgård, forteller at de tvinges til å selge aksjer i Nergård AS.

Styreleder i Lysnes Invest AS og Hopen Invest AS, Hallvard Østgård, forteller at de tvinges til å selge aksjer i Nergård AS. 

nyheter

Lysnes Invest AS og Hopen Invest AS er morselskapene til Nergård AS, og har til sammen en eierandel på 92 prosent av aksjene. Disse selskapene eies igjen av Ole-Arvid Nergårds sønner Ole-Kristian (17) og Arvid Nergård (12).

- De blir rett og slett tvunget til å selge aksjer på grunn av arveavgift og formueskatt. For dem er det faktisk helt nødvendig å selge, på grunn av den økonomiske belastningen, sier Hallvard Østgård.

Ligget i luften

Det er imidlertid ikke bestemt hvor stor andel av aksjene som skal selges.

- Men det er snakk om en aksjepost, ikke majoriteten, sier Østgård.

Han påpeker at dette er noe som har ligget i luften lenge.

- Det var derfor man valgte den eiermodellen som man gjorde, slik at man skulle sikre guttene. Dermed har de mulighet i fremtiden til å velge om de vil selge eller om de vil eie, påpeker styrelederen.

Vil ikke spekulere

Han ønsker ikke å spekulere i hvilken pris en eventuell aksjepost kan bli solgt for.

- Det avhenger av kjøperen, innfallsvinkel og perspektivet. Om noen går inn med et langsiktig eierskap, og har interesser fra før i næringen, slik at det kan skapes synergieffekter, så er det klart at aksjene kan ha stor verdi, påpeker Østgård.

Hvilke følger et salg kan få for selskapet ønsker han heller ikke å si noe om.

- Det er umulig å si noe om, for også det avhenger jo av kjøperen. Så det vil fremtiden vise, avslutter styrelederen.