Maria Holm Simonsen"/>

– Visst kan vi trene

I 2010 blir det fysisk fostring for fulle mugger for psykisk utviklingshemmende i Midt-Troms.

  Foto: Maria Holm Simonsen

nyheter

Gjennom pilotprosjektet "Visst kan også vi trene" skal nemlig Lupe (landsforeningen for utviklingshemmende og pårørende) sammen med Brageklinikken og Aktivitetshuset på Finnsnes etablere og tilrettelegge for trening og aktiviteter for personer med psykisk utviklingshemming. Tilbudet vil dekke Lenvik, Tranøy, Torsken, Berg og Sørreisa.

- Prosjektperioden skal gå over 40 uker i 2010, der det skal være tilbud om trening fem timer i uka, forteller Ole Berntsen, som er sentral leder i Lupe.

Alle i målgruppa innenfor de nevnte kommunene kan melde seg på tilbudet, som også er gratis.