- Frie spekulasjoner

Avis meldte at Nergård vurderer å legge ned rekevirksomheten.
nyheter

En artikkel i FiskeribladetFiskaren skapte mandag uro blant de ansatte ved Nergård Reker i Senjahopen.

- Ikke korrekt

I en artikkel som tok for seg den vanskelige situasjonen for rekenæringa, fremgikk det at Nergård teller på knappene for hvorvidt de i det hele tatt skal fortsette med reker.

- Man har fritt spekulert i hvorvidt Nergård skulle legge ned rekevirksomheten. Det er ingen konkrete drøftelser av den karakter, sier daglig leder Håvard Høgstad, som raskt fikk avvist påstandene.

- Så snart vi ble gjort kjent med innholdet i artikkelen laget vi et kort internt notat som vi la på pulten i kantina. Der sto det at opplysningene ikke er korrekt.

Ferdig med saken

Han påpeker at det er ubehagelig for ansatte å få en slik spekulasjon rundt levebrødet sitt.

- Nergård er jo totalt sett en stor aktør, med store ringvirkninger i lokalsamfunnet.

Høgstad var mandag i kontakt med bladet og ba dem om å dementere påstandene.

- Innen rimelig tid publiserte de en sak på nettutgaven sin hvor de skrev at spekulasjonene ikke var riktige, sier Høgstad, som derfor anser seg som ferdig med saken.