Sørreisa på svarteliste?

Vurderer kutt av leirskole, betalt matpause, mindre utdannet personale og flere barn i barnehagen for å komme ut av økonomisk uføre.

  Foto: Stian Jakobsen

nyheter

Sørreisa kan være neste kommune som blir underlagt statlig økonomikontroll, skriver Kommunal Rapport.

Robek står for register for betinget godkjenning og kontroll. Dersom kommunen kommer på lista, betyr det at ledelsen ikke kan inngå låne- eller leieavtaler uten godkjenning fra staten.

Det er Fylkesmannen som går gjennom fjorårets kommuneregnskap, og avgjør kommunens skjebne.

I et utvidet formannskapsmøte vedtok politikerne nylig en omfattende liste over tjenester de vil vurdere å kutte:

 • Ta bort betalt spisepause
 • Eiendomsselskap for kommunale bygg/anlegg
 • Øke inntekter kommunale boliger
 • Salg av ledige arealer/utleieboliger
 • Nedklassifisere kommunale veger i boligfelt til private veger
 • Samordning SFO i en skole – jfr skoleutredning
 • Økning av antall barn pr ansatt i SFO
 • Redusere arealnormen og øke antall barn i barnehagene pr ansatt
 • Felles enhetsleder for alle barnehagene
 • Revurdere behovet for høgskoleutdannet personale
 • Mulighet for å øke antall beboere på sykehjemmet (jfr prognosen om betydelig økning i antall eldre over 80 år)?
 • Redusere kvalitet sykeheim – ”frivillig to på rommet”/LEON-prinsippet
 • Endre gjeldende driftsplan innen pleie-/omsorg og rehabilitering ved å redusere pleiefaktoren
 • Redusere tilskottet til kirken tilsvarende generell reduksjon (ca 10%)
 • Utrede eiendomsskatt for boliger/fritidshus samt verker og bruk for hele Alternativ politisk organisering
 • Vurdere nye skolestruktur, deriblant å legge ned en skole i kommunen samt annen fordeling av årstrinnene mellom skolene
 • Felles administrasjon/rektor for skolene
 • Periodisk svømmeundervisning/stenge og/eller leie ut basseng
 • Kutte leirskoleopphold og ikke lovpålagte ekskursjoner
 • Legesamarbeid med andre kommuner eventuelt inngå i andre interkommunale legeordninger

Ifølge Robek er det nå fem kommuner i Troms i Robek: Målselv, Tranøy, Torsken, Skjervøy og Nordreisa. Totalt 45 kommuner i hele landet er oppført i registeret.

Også Tromsø havner trolig på Robek neste år, fordi kommunen ikke klarer å dekke inn fjorårets underskudd som planlagt.