Tappet for 30 millioner

Nergård AS svekkes etter arv. Venstre vil fjerne arveavgiften.
nyheter

I fjor døde Ole Arvid Nergård, mannen bak den nordnorske fiskerigiganten Nergård. Hans sønner på 12 og 17 år arvet selskapet, og i dag skriver avisa Nordlys om hvordan de må tappe konsernets egenkapital for 30 millioner kroner for å kunne betale arveavgift og formuesskatt.

Tok ikke utbytte

Ole Arvid selv reinvesterte heller enn å ta ut utbytte, og ifølge selskapets årsrapport ønsker arvingene å videreføre livsarven.

- Guttene har to alternativer, enten må de ta ut utbytte og svekke selskapets soliditet. Ellers så må de selge hele eller deler av selskapet. Og begge deler mener jeg er veldig uheldig for Nergård AS og for Nord-Norge, sier styreleder Espen Johnsen til Nordlys.

Avisa forteller at sønnene hentet nesten 30 millioner kroner fra selskapets egenkapital for å betale arveavgift, skifte og formuesskatt.

I 2008 hadde selskapet en omsetning på 1,7 milliarder kroner. 500 milioner kroner har Nergård-konsernet i bokført egenkapital, men dette er bundet opp i anleggsverdier, trålere og konsesjoner.

Vil fjerne arveavgift

Venstres Roar Sollied griper anledningen til å minne om at hans parti ønsker å fjerne arveavgiften.

- I mange tilfeller har etterkommerne ikke råd til å føre bedriften videre. Det kan like godt gjelde gårdsbruk. Det er normalt ikke slik at bedriftene sitter inne med store frie midler på konto. Det meste går til å svare for lønninger. Verdiene er bundet i produksjonsmidler og eventuelt varelager, sier han.

Han mener fiskeribedrifter som Nergård har nok med utfordringene og svingningene i markedet, der lav lagerverdi gir høyere risiko og dermed høyere rente i bankene.

- Dermed må man tære på aksjekapitalen for å holde verdifulle arbeidsplasser i gang, sier Sollied.