Etterlyser vinnere

Fem premier fra konkurransen "Snømann 2009" søkere sine eiere.

Vinnere. Ellinor Gerhardsen i kundesentere i Folkebladet har fem premier som ikke har funnet sine eiere.. 

nyheter

Fire av vinnerne har ikke ført opp noen adresse og dermed vet vi ikke hvor vi skal sende premiene. Den siste er det ført opp feil adresse slik at vi har fått brevet i retur fra posten, sier Ellinor Gerhardsen i kundesenteret i Folkebladet.

Vinnerne av konkurransen ble offentliggjort i Folkebladet 9. mai. Premier er sendt, men det er fire som dessverre ikke er sendt da adresser mangler.

De fire er:

* Levi Pedersen. Finnsnes

* Anne-Pernille Sørensen og Live Arnesen, Finnsnes

* Kristian, Sol Eirin og Tobias, Finnsnes

* Birgitte Nygård, Hanna Nordheim og Maja Sandvik, Finnsnes.

Den femte som det er feil adresse på, er:

Morten Roaldset, Narvik.

Skulle noen kjenne seg igjen her, er det bare å ta kontakt med kundesenteret på Folkebladet på telefon 77 85 20 10